VitalHealth Software

vitalhealth-software

Arts als specialist en patiënt als expert

 

foto-dave-van-dijk-vitalhealth

Dave van Dijk, Manager Global Product Management at VitalHealth Software

De relatie tussen zorgverlener en patiënt verandert. Nog niet zo lang geleden vertelde een arts wat goed was voor de patiënt en slikte de patiënt dit voor zoete koek. Met de komst van internet weet de patiënt steeds beter te vertellen welke behandelingen er allemaal mogelijk zijn om zijn aandoening te verhelpen. Daarnaast is de patiënt als geen ander expert op het gebied van eigen lijf en leden. Hij bezit specifieke ervaringsdeskundigheid die uniek is en betrekking heeft op zijn persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel.

 

gouden-streep

“Nog niet zo lang geleden vertelde een arts wat goed was voor de patiënt en slikte de patiënt dit voor zoete koek.”

gouden-streep

 

 

De ervaringsdeskundigheid en kennis van de patiënt is een waardevolle bron. Bij Shared Decision Making komen de kennis van de patiënt en de expertise van de arts samen. Samen proberen zij tot een behandelplan te komen dat het beste bij de patiënt past. Hierbij worden beslissingen genomen waarbij niet alleen medisch inhoudelijke argumenten gelden, maar waar ook de persoonlijke voorkeuren, wensen en mogelijkheden van patiënten een grote rol speelt. Artsen denken voldoende zicht te hebben op de situatie van de patiënt, maar in de praktijk blijkt dat de patiënt regelmatig heel andere voorkeuren heeft dan wat een arts denkt. Door voor een patiënt inzichtelijk te maken wat de verschillende behandelopties betekenen, kunnen er betere behandelkeuzes gemaakt worden. Patiënten worden op die manier onderdeel gemaakt van hun eigen zorgproces. Goede voorlichting is hierbij van essentieel belang. Dit betreft begrijpelijke en betrouwbare informatie over ziekte en behandeling, maar ook informatie over ervaringen en inzichten van andere patiënten.

 

gouden-streep

“Artsen denken voldoende zicht te hebben op de situatie van de patiënt, maar in de praktijk blijkt dat de patiënt regelmatig heel andere voorkeuren heeft dan wat een arts denkt.”

gouden-streep

 

Ter ondersteuning van het gesprek tussen arts en patiënt kunnen ondermeer PROMs (Patient Reported Health Outcomes) en PREMs (Patient Reported Experience Measures) worden ingezet. De arts kan de uitkomsten van PROMs- en PREMs-vragenlijsten gebruiken om behandelopties en het verloop van de behandeling te bespreken. Zo krijgt de patiënt inzicht in de voor- en nadelen van mogelijke behandelingen en wordt hij in staat gesteld om mee te beslissen over de gang van zaken omtrent zijn eigen behandelproces.

Dergelijke vragenlijsten kunnen ook gebruikt worden als digitale auto-anamnese. Dit levert de zorgprofessional een schat aan informatie op die in een ‘normaal’ consult vaak niet of onvoldoende aan bod komen, bijvoorbeeld omdat de tijd hiervoor ontbreekt. Door middel van een digitale auto-anamnese wordt de beschikbare consulttijd aanzienlijk efficiënter gebruikt, zo blijkt uit studies van onze klanten. De patiënt is beter voorbereid en de behandelaar kan gerichtere vragen stellen, zodat ze sneller en beter gezamenlijk tot een passend behandelplan kunnen komen. Een win-winsituatie voor zorgverlener en patiënt.

 

gouden-streep

“De patiënt is beter voorbereid en de behandelaar kan gerichtere vragen stellen, zodat ze sneller en beter gezamenlijk tot een passend behandelplan kunnen komen. Een win-winsituatie voor zorgverlener en patiënt.”

gouden-streep

 

 

Samen beslissen verbetert de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. Daarin hebben arts en patiënt beiden een rol: de arts als specialist op medisch vlak en de patiënt als expert over zijn eigen lijf en situatie. Zorgverleners weten veel van de ziekte en de behandelingen daarvan, maar patiënten hebben ervaringskennis over hun ziekte en over het eigen leven waarin een behandeling geïntegreerd zal moeten worden. Door deze kennis samen te voegen en vervolgens samen te beslissen over de behandeling, is er pas echt sprake van persoonsgerichte zorg die waardevol en waardegedreven is.

Shared Decision Making raakt Value Based Healthcare tot in de kern. Hierbij gaat het namelijk ondermeer om betekenisvolle zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Artsen kijken niet langer alleen maar naar de medische effectiviteit van een mogelijke behandeling, maar houden hierbij ook rekening met het perspectief van de patiënt. Door als zorgverlener in gesprek te gaan met de patiënt, door te ontdekken wat voor hem van waarde is en de patiënt inspraak te geven in zijn eigen behandelproces, kan de zorg meer betekenisvol worden. Door de patiënt in zijn waarde te laten en waarde te hechten aan zijn perspectief, zal de waarde voor de patiënt stijgen. Een waardevol inzicht!

 

gouden-streep

“Shared Decision Making raakt Value Based Healthcare tot in de kern.”

gouden-streep

 

 

Om zorginitiatieven met een focus op het verhogen van toegevoegde waarde voor patiënten te erkennen en te belonen, is de Value Based Healthcare Prize in het leven geroepen. Het is een goede zaak dat inspirerende initiatieven een boost en ondersteuning krijgen. Het bieden van meerwaarde aan de patiënten wordt door deze award gestimuleerd en dat is een waardevol initiatief!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie van VitalHealth Software: Erik Geluk, +31 (0)318 75 4700, egeluk@vitalhealthsoftware.com.

Over VitalHealth Software
VitalHealth Software is een snelgroeiende IT onderneming voor de gezondheidszorg. Belangrijke aandeelhouders zijn Mayo Clinic (US) en de Noaber Foundation (NL). Het hoofdkantoor van VitalHealth is gevestigd in Nederland. Daarnaast zijn er kantoren in de Verenigde Staten, Duitsland en India. VitalHealth levert cloud-based eHealth-oplossingen voor Collaborative Health Management en wordt gedreven door de missie “Betere gezondheid voor miljoenen mensen door middel van eHealth”. VitalHealth wordt beschouwd als leider in markten als ketenzorg, Patient Reported Outcome Measurement (PROMs), Routine Outcome Monitoring (ROM), zelfmanagement en eMentalHealth. Alle oplossingen zijn gebaseerd op het VitalHealth Platform, een flexibel cloud-based platform voor healthcare applicaties. Ga voor meer informatie over VitalHealth en onze producten naar www.vitalhealthsoftware.nl.