Amgen

Partnership @ Amgen

Vincent Wiersma, MSc – VBHC Manager

Jannie van den Broek, MSc – Director Value, Access, & Policy

Samenwerken om betere zorg voor patiënten te realiseren is iets waar meerdere farmaceutische en biotechnologische bedrijven zich gelukkig al jaren voor inzetten. De manier waarop deze samenwerking vorm wordt gegeven hebben wij de laatste jaren bij Amgen verder ontwikkeld; gelijkwaardig, vanuit vertrouwen en altijd waardegedreven.

Voor ons starten samenwerkingen bij een gemeenschappelijke ambitie: de best mogelijke uitkomsten van zorg leveren met en voor patiënten. In deze trajecten speelt duidelijk de visie van Amgen een rol. Over enkelen jaren willen wij namelijk bekostigd worden op basis van de waarde die onze succesvolle behandelingen hebben voor patiënt relevantie uitkomsten. Om deze visie kracht bij te zetten hebben we expertise in huis om patiënt relevante uitkomsten in de zorg te meten en te verbeteren. Door deze te combineren met expertise van zorgverleners, patiënten en andere waardevolle partners, verbeteren we in partnership de zorg.

Co-creatie

De partnerships die wij met ziekenhuizen hebben, zijn altijd in co-creatie vanuit de al eerdergenoemde gemeenschappelijke ambitie. Binnen de partnership projecten staat transparantie voorop. De juiste juridische kaders zijn uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst, waarin duidelijk beschreven staat wat de partijen in het project investeren en wat zij uit het project wensen te halen. Dit laatste noemen we de “win-win-win” waarbij de eerste “win” natuurlijk staat voor dat wat de patiënt uit de samenwerking zal halen. Ook staat duidelijk omschreven dat er geen link bestaat tussen deze projecten en een Amgen geneesmiddel of behandeling. Hierdoor is volledige onafhankelijkheid geborgd. Een stuurgroep monitort de gemaakte afspraken. Onze ervaring tot nu toe is dat deze beschrijving van de belangen veel duidelijkheid biedt en de enige juiste basis is voor het werken aan een vertrouwensrelatie.

Het principe

Het principe achter een partnership is eenvoudig: je bepaalt wat beide partijen hebben aan een bepaald resultaat en wat je gezamenlijk kunt bereiken, en bekijkt de verhouding hiertussen waarbij de investering en resultaten (opbrengsten) in balans moeten zijn. Voor Amgen kan het resultaat bijvoorbeeld een uitkomstenset zijn van een ziektegebied waarin Amgen actief is, zodat we daar andere ziekenhuizen (en dus patiënten) mee kunnen helpen. En voor de partner kan dit het verbeteren van de uitkomsten van zorg of bedrijfsresultaat zijn.

De projecten

Ons eerste partnership tekenden we in 2016 voor de gezamenlijke ontwikkeling van een uitkomstenset. Inmiddels hebben we meer dan 20 partnerships met zowel partijen in de zorg als daarbuiten.

Een praktisch voorbeeld is een procesoptimalisatie binnen osteoporose. In samenwerking met patiënten en een ziekenhuis wordt de zorg zo ingericht dat deze betere uitkomsten voor patiënten oplevert. Voor het ziekenhuis relevant om patiënten beter te behandelen, zich te onderscheiden in de regio, zorgprofessionals gemotiveerd te houden en uiteindelijk andere afspraken met de zorgverzekeraar te maken. Voor Amgen is deze procesoptimalisatie een voorbeeld van onze oplossingen die bijdragen aan een succesvolle behandeling voor osteoporosepatiënten welke verder reikt dan alleen onze geneesmiddelen. In de toekomst willen wij dan ook betaald worden voor de uitkomsten die wij met onze bijdrage aan een succesvolle behandeling behalen.

Een ander voorbeeld is de MM e-coach, die patiënten met multipel myeloom ondersteunt in het correct naleven van hun complexe medicatieschema. Tevens vergemakkelijkt deze app de communicatie met de zorgverlener op basis van gegevens die de patiënt zelf in de app zet. De samenwerking met het Isala en Sananet, die de MM Coach ontwikkeld heeft, heeft nu al zijn meerwaarde bewezen omdat een patiënt door de alarmering een interventie heeft gekregen die de arts anders minder goed had kunnen signaleren.

Vertrouwen is ‘key’ voor succes
Voor Amgen is vertrouwen tussen de partners cruciaal om van start te gaan. Het werken met eigen Healthcare Consultants is hierin zeer belangrijk gebleken, hierdoor doen we bij elke samenwerking nieuwe kennis op die we in een volgende samenwerking kunnen gebruiken.

Wij beschouwen een partnership als waardevol wanneer zowel de partner als Amgen de zorg voor patiënten hebben verbeterd en wanneer alle partners meer uit het partnership halen dan ze individueel hadden kunnen bereiken. Zo worden we met elkaar lerende organisaties die samen het pad bouwen richting waardegedreven en uitkomstgerichte zorg.